Tuisblad

Invert final

Please scroll down for information with regard to:

Visual Art and Design and the

Participant’s Card necessary for adjudication.

Praktiese reëlings vir:

Practical Arrangements for:

Koorfees / Choir Festival

Orkesfees/Orchestra Festival

 

 

Belangrike datums: 2017

  • Orkesfees: 13 Mei 2017
  • Koorfees: 20, 21 Mei 2017
  • Musiekpryswennerskonserte: 11 Junie 2017 
                                       

Important dates:  2017

  • Orchestra Festival: 13 May 2017
  • Choir Festival: 20, 21 May 2017
  • Music Prizewinner’s Concerts: 11 Junie 2017                           

Dagroosters beskikbaar: Program 2017

Deelnemerskaart: Beskikbaar HIER

Daily Schedules available:  Program 2017

Participant’s Card: Available HERE

VISUELE KUNS EN ONTWERP:

Deelnemernommers en Kategoriekodes by Program 2017

Alle Kunswerke moet op 24 April 2017  tussen 9H00-16H00 ingehandig word by die P J Olivier Kunssentrum.

Die volgende inligting moet asseblief op die kunswerk aangebring word aan die voor- en agterkant met SKUIFSPELDE en NIE KRAMMETJIES nie.

VOORKANT VAN KUNSWERK:  

Naam en skoolgraad van leerling.

AGTERKANT VAN KUNSWERK:

Voltooi asseblief die inligting op die vormpie wat u bekom deur HIER te klik. Druk asseblief die vormpie uit en heg aan die agterkant.

 

VISUAL ART AND DESIGN:

Numbers for Participants and Category Codes available at Program 2017

Please note that all entries must be delivered on 24 April 2017 between 9H00 – 16H00 to the P J Olivier Art Centre.

The following information must be attached to the entry on the front and the back with a PAPERCLIP. Please DO NOT STAPLE the information to the entry.

FRONT OF ENTRY:

Name and School grade of participant

BACK OF ENTRY:

Please complete the information on the entry form received when you click HERE. Please print the form and attach to the entry.