Tuisblad

Invert final

* * * * *

PRYSWENNERS 2019 /PRIZE WINNERS 2019

 * * * * *

PRYSWENNERSKONSERTE /PRIZE WINNERS’ CONCERTS

9 JUNIE 2019 / 9 JUNE 2019

US KONSERVATORIUM  / US CONSERVATOIRE

ENDLERSAAL / ENDLER HALL

 * * * * *

JUNIORMUSIEKPRYSWENNERSKONSERT

 JUNIOR MUSIC PRIZE WINNERS’ CONCERT

12H00

 * * * * *

SENIORMUSIEKPRYSWENNERSKONSERT

 SENIOR MUSIC PRIZE WINNERS’ CONCERT

15H00

* * * * *

TOEGANGSGELD / ENTRANCE FEE

Volwassenes/Adults R 30.00
Pensionarisse/ Pensioners R 20.00
Studente/Students R 20.00
Kinders >12/Children >12 R 10.00

* * * * *