Tuisblad

Invert final

 Stellenbosch Kunswedstryd/Eisteddfod is ‘n nie-winsgewende organisasie.

Toegangsgelde word nie by beoordelingssessies gevra nie,
maar u donasie by die deur sal waardeer word.
Baie dankie

*******************************************

Stellenbosch Kunswedstryd/Eisteddfod is a non-profitable organisation.

We do not charge entry fees at the adjudication sessions

but your donation at the door will be appreciated.

Thank you

*******************************************

MUSIEK & DRAMA   /   MUSIC AND DRAMA

DEELNEMERSKAART / PARTICIPANT’s CARD

*******************************************

VISUELE KUNS & ONTWERP 

AFR: Kunswerk Beskrywingsvorm

VISUAL ART AND DESIGN

ENG: Artwork Description Form

*******************************************

 Kalender 2018 / Calendar 2018     

********* 

BELANGRIKE DATUMS 2018

 IMPORTANT DATES 2018

Orkesfees / Orchestral Festival – 12 Mei / May 2018

(Endlersaal / Hall) 

Koorfees / Choir Festival – 26 & 27 Mei / May 2018

(Endlersaal / Hall)

********* 

Musiekpryswennerskonserte / Music Prize Winners Concerts

(Endlersaal / Hall)

10 Junie / June 2018 @ Junior: 12:00 & Senior: 15:00

*********  

Kunsuitstalling OPENING Art Exibition (PJ Olivier Kunssentrum / Art Centre)

22 Mei / May 2018

*********  

Pryswennerskonsert DRAMA Prize Winners Concert

(Biblioteeksaal / Library Hall)

1 Junie / June 2018